Modernt skogsbruk

Konsultjänster inom skogsbruksmetoder

Röjning och manuell avverkning

Allt utföres med fossilfria och högeffektiva arbetsredskap från Husqvarna

Din lokala skogskonsult, baserad i Åre

Som skogsbrukstekniker med intresse i röjning och manuell avverkning erbjuder jag det mesta inom småskaligt skogsbruk för dig som skogsägare.


Genom att använda fossilfria verktyg kan du vara säker på att koldioxidutsläppet i ditt skogsbruk är det minsta möjliga.

Genom att röja skogen vid rätt tillfälle optimeras uttaget av sågbart timmer, något som lönar sig redan vid första gallring.


Miljömedvetenheten för mig är A och O och rätt röjning gynnar även biologisk mångfald.

Välröjt skogsbestånd i närheten av Mattmar.

Naturligt björkuppslag och kraftig påverkan av älgbete på tall

Verksamhetsidé

Eldrivna verktyg


Det bästa marknaden har att erbjuda i elektriska verktyg, minst lika effektivt som de bensindrivna alternativen.


Mer information


Allt från de minsta uppdragen


Snabb och effektiv hjälp när du behöver det, inga långa väntetider

Alternativa skötselmetoder i trakthyggesbrukets tidsålder

Ett examensarbete om Jämtlänska skogsägares inställning till hyggesfria alternativ, 

Problematiken kring kunskapsbrist hos skogliga tjänstemän och 

den nya marknaden som bildas för hyggesfritt virke.